Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

21.11.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa samochodu osobowego


5.12.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


29.11.2018 - Otwarcie ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert.


23.11.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ oraz ujednoliconą wersję Specyfikacji Technicznej Zamówienia, uwzględniającą wprowadzone zmiany


22.11.2018 - sprostowanie ogłoszenia i SIWZ

W związku z błędem, który wkradł się w opisie klasy samochodu - zamiast "klasa średnia E" powinno być "klasa wyższa E" - dokonano sprostowania ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz ujednolicona wersja SIWZ są dostępne w załącznikach do strony.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego, klasa wyższa „E” sedan (klasyfikacja pojazdów według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR”), wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 roku. Przez „nowy samochód osobowy” Zamawiający rozumie samochód nie zarejestrowany lub samochód zarejestrowany, który jest w ofercie autoryzowanego dealera i nie był samochodem demonstracyjnym. Samochód nie posiada śladów użytkowania, jest sprawny mechanicznie oraz posiada fabryczną powłokę lakierniczą, a jego przebieg nie przekracza 50 km.

Termin realizacji

Do 20 grudnia 2018 r.

Kryteria oceny ofert

Cena - 60%
Jakość - 35%
Emisja CO2 - 5%

Termin składania ofert

29 listopada 2018 r. godz. 11:00


 

Metadane

Data publikacji : 21.11.2018
Data modyfikacji : 17.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry