Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Transportu Kolejowego

29.10.2018


19.11.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej


09.11.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert.


07.11.2018 - Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu oraz ujednolicony wzór umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany.


05.11.2018 - Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu oraz ujednolicone wersje modyfikowanych dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1481 z późn. zm.), na rzecz Urzędu Transportu Kolejowego, jak również usługa odbioru przesyłek z niżej wymienionych lokalizacji Zamawiającego:

  1. Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa;
  2. Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin;
  3. Oddział Terenowy w Krakowie, ul. Halicka 91, 31-036 Kraków;
  4. Oddział Terenowy w Katowicach, do dnia 31 stycznia 2019 r. – ul. Staromiejska 13A, 40-013 Katowice; od dnia 1 lutego 2019 r. – ul. Dworcowa 4, 40-012 Katowice;
  5. Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk;
  6. Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław;
  7. Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

Termin realizacji

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena - 100%

Termin składania ofert

09 listopada 2018 r. godz. 11:00

 

Metadane

Data publikacji : 29.10.2018
Data modyfikacji : 18.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Anna Macczak
do góry