Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej UTK

26.07.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu wraz z licencjami na oprogramowanie do wirtualizacji i licencjami na systemy serwerowe w celu zwiększenia mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej.

 


24.08.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1

W załącznikach do strony opublikowano informację o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia.


24.08.2018 - Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w Części 1

W załącznikach do strony opublikowano informację o unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w Części 1.


17.08.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


06.08.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert.


02.08.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ


Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części jak niżej.

Część 1 - Dostawa serwerów wraz z licencjami na oprogramowanie do wirtualizacji
i licencjami na systemy serwerowe.

Część 2 - Dostawa dysków do macierzy Lenovo V3700 V2, będącej na wyposażeniu Zamawiającego.

Termin realizacji

Termin realizacji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie licząc od dnia zawarcia umowy, nie dłuższy niż 30 dni.

Kryteria oceny ofert

Część 1 i 2:

Cena - 60%
Termin realizacji - 20%
Okres gwarancji - 20%

Termin składania ofert

6 sierpnia 2018 godz. 10:30

Metadane

Data publikacji : 26.07.2018
Data modyfikacji : 14.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry