Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC (5) (Aktualizacja 22.08.2018)

23.07.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC".


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.22.08.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


03.08.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert. 


31.07.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ


25.07.2018 - Aktualizacja SIWZ

Zaktualizowano udostęnione dokumenty w związku z błędną nazwą Funduszu Europejskiego w oznakowaniu. 


Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części jak niżej:

Część 1: Materiały edukacyjne:

  1. węże spacerowe w kształcie pociągu.

Część 2: Materiały edukacyjno-promocyjne:

  1. kamizelki odblaskowe przeznaczone dla dzieci,
  2. samozaciskowe opaski odblaskowe,
  3. zawieszki odblaskowe,
  4. kredki,
  5. worki odblaskowe na plecy.

Część 3: Materiały papiernicze:

  1. bloki papieru kolorowego A4,
  2. bloki papieru białego A4,
  3. bloki papieru białego A3.

Termin realizacji

Część 1: jednorazowa dostawa, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Część 2 – cykliczne dostawy w okresie do 31 marca 2020 r. Pierwsza dostawa realizowana w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym niż 45 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Kolejne dostawy w terminie do 30 dni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zamówienia Wykonawcy.

Część 3: jednorazowa dostawa, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Część 1, 2, 3:

Cena - 60 %
Termin realizacji - 40 %

Termin składania ofert

3 sierpnia 2018 r. godz. 10:30

Metadane

Data publikacji : 23.07.2018
Data modyfikacji : 26.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry