Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”

25.05.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”.


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.24.08.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


11.07.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert. 


04.07.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ oraz ujednoliconą wersje Opisu Przedmiotu Zamówienia.


03.07.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ


02.07.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ


28.06.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ


26.06.2018 - Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ. Konsekwencją wyjaśnień są zmiany i korekty w postanowieniach Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz korekta błędu we wzorze umowy. W załącznikach do strony zostaną opublikowane ujednolicone wersje dokumentów, uwzględniające wprowadzane zmiany.


25.06.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ


21.06.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ


20.06.2018 - Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania ofert.

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ. Konsekwencją wyjaśnień są zmiany w postanowieniach Opisu Przedmiotu Zamówienia. W związku ze zmianami w OPZ zmianie ulega również termin składania ofert. W załącznikach do strony zostaną opublikowane ujednolicone wersje dokumentów, uwzględniające wprowadzane zmiany.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Nowy termin składania ofert to: 11 lipca 2018 r. godz. 11:00


14.06.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ.


07.06.2018 - Modyfikacja SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano modyfikację SIWZ.

W wyniku modyfikacji dodano w pkt. 7.2.2.9 SIWZ nowy dokument na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zmieniono brzmienie w pkt. 7.7 SIWZ oraz dodano nowe punkty 7.8 i 7.9. 

W związku ze zmianami w SIWZ przekazono do publikacji sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - treść wysłanego ogłoszenia dostępna w załacznikach do strony. 


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”, w tym:

  1. opracowanie oraz przygotowanie kompleksowej i spójnej koncepcji kampanii medialnej z uwzględnieniem poszczególnych narzędzi komunikacji,
  2. produkcja materiałów niezbędnych do realizacji działań w ramach kampanii,
  3. realizacja kampanii przy użyciu określonych narzędzi komunikacji, w tym zakup mediów zgodnie
    z założonym harmonogramem,
  4. monitorowanie prowadzonych działań oraz stosowne ich raportowanie.

Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena

40

2.

Platforma kreatywna

18

3.

Parametry kampanii (kampania spotowa, wątki w programie/ach w stacji A, wątki w programie/ach w stacji B, kino)

20

4.

Kampania w internecie

9

5.

Koncepcja promocji Akcji Mural

4

6.

Wstępny projekt scenariusza i koncepcja promocji wydarzenia edukacyjno-informacyjnego

5

7.

Wstępny projekt scenariusza i koncepcja promocji pikniku

4

 

Termin realizacji:

Zamówienie będzie realizowane do 15 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert:

2 lipca 2018 r. godz. 11:00


 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 20.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry