Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

24.04.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

 


20.07.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


13.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert. 


28.05.2018 - Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składani ofert.

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ nr 2, które wprowadzają modyfikację SIWZ. W związku z modyfikacją SIWZ opublikowano także ujednolicone wersje zmienionych dokumentów.

UWAGA! W związku z wprowadzoną modyfikacją SIWZ zmianie ulega termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 13 czerwiec 2018 r, godz. 11:00


22.05.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W ząłącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ oraz ujednoliconą wersję OPZ.


15.05.2018 - Modyfikacja SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano modyfikację SIWZ w zakresie wzoru umowy. 


Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Doprecyzowanie wymagań i projektu Systemu.
 2. Dostawę Systemu wraz z migracją danych z obecnych systemów, integracją z powiązanymi systemami, w tym wykonanie interfejsów po stronie Systemu wymaganych do integracji, dostarczenie kodów źródłowych, skryptów, plików konfiguracyjnych i innych produktów prac niezbędnych do samodzielnej instalacji, eksploatacji i rozwoju oprogramowania.
 3. Przygotowanie i dostarczenie narzędzi wspierających realizację projektu, w tym systemu do zarządzania Cyfrowym Dziennikiem Projektu, repozytorium współdzielonego i serwera licencji Enterprise Architect.
 4. Przygotowanie i dostarczenie środowisk programowych dla Systemu, w tym środowisk: rozwojowego (deweloperskiego), testowego, pre-produkcyjnego, produkcyjnego.
 5. Wdrożenie Systemu u Zamawiającego.
 6. Przekazanie praw niematerialnych w tym licencji na komponenty Systemu, przekazanie praw autorskich do kodów dedykowanych modułów i dostosowań Systemu, przekazanie praw autorskich do materiałów szkoleniowych i dokumentacji.
 7. Zapewnienie usługi utrzymani.
 8. Przeprowadzenie i dokumentacja testów.
 9. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji.
 10. Wykonanie szkoleń dla pracowników Zamawiającego.
 11. Dostawę, instalację i konfigurację komponentów infrastruktury sprzętowej Systemu.

Termin realizacji:

 1. Rozpoczęcie Sprintu 0 do 5 dni roboczych od podpisania umowy.
 2. Dostawa infrastruktury do 4 tygodni od podpisania umowy.
 3. Zakończenie wdrożenia i odbiór Systemu do 17.12.2018 r.
 4. Usługa Utrzymania, Serwis i Asysta Techniczna od odbioru pierwszego wydania do 2 lat po odbiorze ostatniego wydania.

Kryteria oceny:

 1. Cena za wykonanie podstawowego zakresu Umowy (bez opcji) (C1) - 50%
  ​w tym podkryteria:
  1.1 Cena Wdrożenia i Asysty Technicznej (C1.1) - 40%
  1.2 Cena Usług Serwisu (C1.2) - 10% 
 2. Cena za roboczogodzinę Usług Utrzymania (opcja) (C2) - 10%
 3. Koszt utrzymania Systemu przez okres 12 miesięcy (K) - 15%
 4. Liczba dodatkowych roboczogodzin Asysty Technicznej (G) - 10%
 5. Doświadczenie Kierownika Projektu (D) - 12%
  w tym podkryteria:
  5.1 Liczba projektów informatycznych o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto (milion pięćset tysięcy złotych) zrealizowana przez Kierownika Projektu dla sektora publicznego (w reżimie ustawy p.z.p.) (D1) - 3%
  5.2 Liczba projektów informatycznych o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto (milion pięćset tysięcy złotych) zrealizowana przez Kierownika Projektu przy wykorzystaniu metodyki Scrum (D2) - 9%
 6. Doświadczenie Analityka biznesowego (E) - 3 %

Termin składania ofert:

30 maja 2018 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 24.04.2018
Data modyfikacji : 13.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry