Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup oraz dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej UTK

24.10.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup oraz dostawa sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej oraz odporności na awarię infrastruktury serwerowej UTK.


08.12.2017 r. - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W załącznikach do strony zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


21.11.2017 r. - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załącznikach do strony zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia.


08.11.2017 r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załącznikach do strony zamieszczono informację z otwarcia ofert.


03.11.2017 r. - W załącznikach do strony opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, wyjaśnienia i modyfikację SIWZ oraz ujednolicone wersje SIWZ i OPZ, uwzględniające wprowadzone modyfikacje.

UWAGA! - zmiana terminu składania ofert. Nowy termin to 08 listopada 2017 r. godz. 13.30


30.10.2017 r. - W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ nr 2.


27.10.2017 r. - W załącznikach do strony opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, wyjaśnienia i modyfikację SIWZ oraz ujednoliconą wersję SIWZ uwzględniającą modyfikacje.

UWAGA! - zmiana terminu składania ofert. Nowy termin to 06 listopada 2017 r.  godz. 11.00


Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części jak niżej.

Część 1 - Zakup i dostawa pamięci operacyjnej RAM do serwerów Lenovo Blade HS23 będących na wyposażeniu Zamawiającego.
Część 2 - Zakup i dostawa biblioteki taśmowej.
Część 3 - Zakup i dostawa serwera.
Część 4 - Zakup i dostawa dysków do serwera IBM x3650 M4 będącego na wyposażeniu Zamawiającego.
Część 5 - Zakup i dostawa macierzy dyskowych oraz przełącznika światłowodowego.

Termin składania ofert: 03 listopada 2017 r. godz. 11:00

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60 %
Termin Realizacji - 10 %
Okres Gwarancji - 30 %

Termin realizacji:

W terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być dłuższy niż 35 dni.

Metadane

Data publikacji : 24.10.2017
Data modyfikacji : 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry