Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC"

30.08.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: - wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC".


28.11.2017 r. - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

28 listopada 2017 r. udzielono zamówienia w zakresie Części 1 Wykonawcy:

Marcin Przybysz MMS
05-120 Legionowo, ul. Bolesława Chrobrego 25A

W załącznikach do strony zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


03.11.2017 r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2 

W załącznikach do strony zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2 przedmiotu zamówienia.


03.11.2017 r. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1 

W załącznikach do strony zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia.


09.10.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załącznikach do strony zamieszczono informację z otwarcia ofert.


03.10.2017 r. WYJAŚNIENIA SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ.


06.09.2017 r. WYJAŚNIENIA SIWZ 

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ.


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

Część 1 – materiały edukacyjne:

 1. zestawy znaków drogowych,
 2. podstawy metalowe do znaków,
 3. gumowe maty antypoślizgowe imitujące asfalt,
 4. zdalnie sterowane edukacyjne modele sygnalizacji świetlnej,
 5. pojemniki przeznaczone do transportu tarcz znaków i podstaw plastikowych,
 6. pojemniki przeznaczone do transportu podstaw metalowych,
 7. skrzynie przeznaczone do transportu górnej części zdalnie sterowanych edukacyjnych modeli sygnalizacji świetlnej,
 8. skrzynie przeznaczone do transportu dolnej części zdalnie sterowanych edukacyjnych modeli sygnalizacji świetlnej.

Część 2 – materiały promocyjne:

 1. kostium bohatera kampanii,
 2. węże spacerowe w kształcie pociągu,
 3. maskotki,
 4. maskotki duże,
 5. kamizelki odblaskowe,
 6. samozaciskowe opaski odblaskowe,
 7. zawieszki odblaskowe,
 8. kredki,
 9. worki odblaskowe,
 10. bloki papieru kolorowego A4,
 11. bloki papieru białego A4,
 12. bloki papieru białego A3.

Terminy realizacji:

Część 1 – jednorazowo, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później niż 50 dni od dnia podpisania umowy.
Część 2 – cykliczne dostawy w okresie do 30 czerwca 2020 r. Każda z dostaw realizowana w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, nie później niż 60 dni – pierwsza dostawa, licząc od dnia podpisania umowy, kolejne od dnia złożenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
Część 1

Cena - 60 %
Termin Realizacji - 40 %

Część 2

Cena - 60 %
Termin Realizacji - 15 %
Jakość - 25 %

Termin składania ofert: 09 października 2017 r. godz. 10:30
 

Metadane

Data publikacji : 30.08.2017
Data modyfikacji : 28.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry