Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu architektury systemów sterowania ruchem kolejowym oraz diagnostyki i utrzymania pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych.

30.06.2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwóch szkoleń: 1. Architektura systemów sterowania ruchem kolejowym – aspekty praktyczne. 2. Diagnostyka i utrzymanie pojazdów trakcyjnych.


18.08.2017 r. - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

W załącznikach do strony opublikowano pismo z informacją o unieważnieniu postępowania.


08.08.2017 r. - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W załącznikach do strony opublikowano pismo z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej.


06.07.2017 r. - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W załącznikach do strony zamieszczono pismo z informacją o zmianie terminu składania ofert. Nowy termin upływa 13.07.2017 r o godz. 10:30.


Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. godz. 12:00

Termin realizacji:

1. Architektura systemów sterowania ruchem kolejowym – aspekty praktyczne: do 31.08.2017 r.

2. Diagnostyka i utrzymanie pojazdów trakcyjnych: do 30.09.2017 r.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 50 %

Doświadczenie: 30%

Jakość: 20%

Metadane

Data publikacji : 30.06.2017
Data modyfikacji : 11.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry