Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego

28.06.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego dla Urzędu Transportu Kolejowego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego samochodu osobowego klasa średnia „D” sedan/lift back (klasyfikacja pojazdów według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR”), wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016 roku.  

Przez „nowy samochód osobowy” Zamawiający rozumie – samochód nie zarejestrowany lub samochód zarejestrowany, który jest w ofercie autoryzowanego dealera i nie był samochodem demonstracyjnym. Samochód nie posiada śladów użytkowania, jest sprawny mechanicznie oraz posiada fabryczną powłokę lakierniczą a jego przebieg nie przekracza 50 km.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 45%

Dodatkowe elementy i wyposażenie samochodu - 35%

Termin dostawy - 15%

Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) - 5%

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000 zł.

Termin składania ofert: 07 lipca 2017 r. do godziny 12:00

Metadane

Data publikacji : 28.06.2017
Data modyfikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry