Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej opracowania założeń projektowych i scenariuszy testów operacyjnych mających na celu sprawdzenie części ETCS i GSM-R podsystemu „Sterowanie-urządzenia przytorowe” i jej współdziałanie z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenie pokładowe”, uwzględniającej uwagi zgłoszone w ramach publicznych konsultacji jej projektu.

22.05.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest sporządzenie ekspertyzy dotyczącej opracowania założeń projektowych i scenariuszy testów operacyjnych mających na celu sprawdzenie części ETCS i GSM-R podsystemu „Sterowanie-urządzenia przytorowe” i jej współdziałanie z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenie pokładowe”, uwzględniającej uwagi zgłoszone w ramach publicznych konsultacji jej projektu.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej opracowania założeń projektowych i scenariuszy testów operacyjnych mających na celu sprawdzenie części ETCS i GSM-R podsystemu „Sterowanie-urządzenia przytorowe” i jej współdziałanie z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenie pokładowe”, uwzględniającej uwagi zgłoszone w ramach publicznych konsultacji jej projektu”.

b) Udział Wykonawcy w konsultacjach publicznych projektu ekspertyzy obejmujący w szczególności pomoc ekspercką przy analizie uwag zgłoszonych do projektu ekspertyzy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60%

Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert: 1 czerwca 2017 r. do godziny 11:00

Metadane

Data publikacji : 22.05.2017
Data modyfikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry