Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego

08.05.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: - dostawa, instalacja, testowania i wdrożenie Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania, szkoleniem Użytkowników i Administratorów, - świadczenie przez Wykonawcę Usługi Utrzymania, - świadczenie przez Wykonawcę Usług Rozwoju, - opcjonalna dostawa dodatkowych licencji.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

4 sierpnia 2017 r. udzielono zamówienia Wykonawcy:

Dr IT Warszawa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa

W załącznikach do strony zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


14.06.2017 r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załącznikach do strony zamieszczono pismo z informacją z otwarcia ofert.


31.05.2017 r. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA  SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ oraz załączniki do SWIZ w wersjach ujednoliconych 


18.05.2017 r. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ ORAZ SPROSTOWANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia treści SIWZ. W konsekwencji wyjaśnień dokonano modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym, w załącznikach do strony zamieszczono również sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz ujednolicone wersje zmienionych dokumentów.


Termin składania ofert: 14 czerwca 2017 r. godz. 10:00

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60 %

Ocena Funkcjonalności  - 20 %

Ocena opisu metodyki realizacji projektu wdrożeniowego - 20%

Terminy realizacji:

1. Rozpoczęcie Wdrożenia nastąpi w dniu podpisania umowy przez Strony.

2. Odbiór Wdrożenia nastąpi nie później niż dnia 20 grudnia 2017 r. (termin wymagany).

3. Start Produkcyjny nastąpi 02 stycznia 2018 r. (termin wymagany).

4. Etap Okresu Stabilizacji będzie trwał trzy (3) miesiące począwszy od dnia Startu Produkcyjnego.

5. Świadczenie Usługi Utrzymania przewiduje się w okresie trzydziestu trzech (33) miesięcy od dnia zakończenia Okresu Stabilizacji.

 

Metadane

Data publikacji : 08.05.2017
Data modyfikacji : 10.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry