Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego.

06.04.2017

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe uporządkowanie, ewidencjonowanie i przekazanie do archiwum zakładowego dokumentacji aktowej stanowiącej materiał archiwalny (kat. A) w szacunkowej ilość 184 mb.


17.05.2017 r. - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W załącznikach do strony zamieszczono pismo z informacją o udzieleniu zamówienia.


04.05.2017 r. - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Najkorzystniejszą ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia:

Elearchiv – Andrzej Sokołowski
ul. Kaden-Bandrowskiego 8/25, 01-494 Warszawa
i
KPW Konsulting Organizacyjny Piotr W. Wiśniewski
ul. Mikołajczyka 17 m. 13, 03-996 Warszawa

Szczegóły w piśmie zawierającym informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej, zamieszczonym w załącznikach do strony.


21.04.2017 r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające informacje z otwarcia ofert.


19.04.2017 r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu.


12.04.2017 r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu.

W konsekwencji udzielonych wyjaśnień:

  • nastąpiła zmiana terminu składania ofert na 21.04.2017 r. godz. 12:00
  • organizowana jest wizja lokalna w dniu 18.04.2017 r. godz. 14:00 - szczegółowe zasady wizji lokalnej w załączonym piśmie

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert 14.04.2017 r. godz. 11:00

Termin realizacji – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 80 %

Doświadczenie: 20%

Metadane

Data publikacji : 06.04.2017
Data modyfikacji : 17.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry