Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego.

21.03.2017

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe uporządkowanie, ewidencjonowanie i przekazanie do archiwum zakładowego dokumentacji aktowej stanowiącej materiał archiwalny (kat. A) w szacunkowej ilość 184 mb.


05.04.2017 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W załącznikach do strony zamieszczono pismo z informacją o unieważnieniu postępowania.


27.03.2017 - INFORMACJA O ODWOŁANIU WIZJI LOKALNEJ

W związku z brakiem zgłoszeń w wyznaczonym terminie tj. do 27 marca 2017 r do godz. 12:00, wizja lokalna zaplanowana na 28 marca 2017 na godz. 11:30 zostaje odwołana.

 


23.03.2017 - INFORMACJA O ORGANIZACJI WIZJI LOKALNEJ

W dniu 28 marca 2017 o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego rozpocznie się wizja lokalna mająca na celu zapoznanie ze stanem akt podlegających archiwizacji.

Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenie maksymalnie jednej osoby podając jej imię i nazwisko.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail wymieniony w pkt. 8.1 ogłoszenia o zamówieniu. W temacie wiadomości proszę podać "BAF-WZPL.250.2.2017 - zgłoszenie osoby na wizję lokalną"

Termin zgłoszeń upływa 27 marca 2017 r. o godz. 12:00.

Ze względów organizacyjnych Zamawiający nie gwarantuje możliwości uczestnictwa w wizji lokalnej osobom zgłoszonym po wyznaczonym terminie.

O szczegółach organizacyjnych spotkania Wykonawcy, którzy dokonali zgłoszenia w wyznaczonym terminie, zostaną poinformowani odrębną wiadomością na adres e-mail ze zgłoszenia.

Wszelkie pytania i odpowiedzi, które padną w trakcie wizji lokalnej zostaną udostępnione na niniejszej stronie.


Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert 05.04.2017 r. godz. 11:00

Termin realizacji – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 80 %

Doświadczenie: 20%

Metadane

Data publikacji : 21.03.2017
Data modyfikacji : 17.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry