Nawigacja

Zamówienia publiczne

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: - dostawa, instalacja, testowania i wdrożenie Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania, szkoleniem Użytkowników i Administratorów, - świadczenie przez Wykonawcę Usługi Utrzymania, - świadczenie przez Wykonawcę Usług Rozwoju, - opcjonalna dostawa dodatkowych licencji.

W związku z modyfikacją zapisów SIWZ dokonaną wyjaśnieniami z dnia 15.03.2017 r. zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 30.03.2017 r. godz 11:30

Termin otwarcia ofert: 30.03.2017 r. godz. 12:00

Ponadto Zamawiający publikuje ujednolicone wersje zmienionych w dniu 15.03.2017 r. dokumnetów: SIWZ, OPZ i Arkusz funkcjonalność oraz wprowadza nowy załacznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Metadane

Data publikacji 14.02.2017
Data modyfikacji 17.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry