Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego

14.02.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: - dostawa, instalacja, testowania i wdrożenie Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania, szkoleniem Użytkowników i Administratorów, - świadczenie przez Wykonawcę Usługi Utrzymania, - świadczenie przez Wykonawcę Usług Rozwoju, - opcjonalna dostawa dodatkowych licencji.

31.03.2017 r. - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające informację o unieważnieniu postępowania


30.03.2017 r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające informacje z otwarcia ofert.


W związku z modyfikacją zapisów SIWZ dokonaną wyjaśnieniami z dnia 15.03.2017 r. zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 30.03.2017 r. godz 11:30

Termin otwarcia ofert: 30.03.2017 r. godz. 12:00

Ponadto Zamawiający publikuje ujednolicone wersje zmienionych w dniu 15.03.2017 r. dokumnetów: SIWZ, OPZ i Arkusz funkcjonalność oraz wprowadza nowy załacznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Metadane

Data publikacji : 14.02.2017
Data modyfikacji : 08.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry