Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej

29.09.2016

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej.

Metadane

Data publikacji : 29.09.2016
Data modyfikacji : 02.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry