Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego System Obsługi Licencji Maszynistów z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników oraz zapewnienia opieki serwisowej

18.07.2016

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego System Obsługi Licencji Maszynistów z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników oraz zapewnienia opieki serwisowej.

Metadane

Data publikacji : 18.07.2016
Data modyfikacji : 30.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry