Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

31.03.2015

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo - księgowej oraz kadrowo - płacowej (ZSI) wraz z przeszkoleniem pracowników i zapewnienie opieki serwisowej.

Metadane

Data publikacji : 31.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kochańska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BAF
do góry