Nawigacja

Rejestry

Rejestry

W Urzędzie Transportu Kolejowego przechowywane są w formie fizycznej i elektronicznej następujące zbiory danych, powstałe w wyniku jego działalności:

1. Rejestr egzaminatorów

komórka prowadząca: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

2. Krajowy rejestr elektroniczny maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

komórka prowadząca: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

3. Rejestr Ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów

komórka prowadząca: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

4. Lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

komórka prowadząca: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

5. Rejestr licencji maszynistów SOLM

komórka prowadząca: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

6. Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień

komórka prowadząca: Departament Techniki i Wyrobów

7. Wykaz jednostek wyznaczonych

komórka prowadząca: Departament Techniki i Wyrobów

8. Rejestr świadectw dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych

komórka prowadząca: Departament Techniki i Wyrobów

12. Rejestr skarg i wniosków

komórka prowadząca: Biuro Prezesa

13. Dziennik Urzędowy Prezesa UTK

komórka prowadząca: Departament Regulacji Rynku i Departament Przewozów Pasażerskich

Metadane

Data publikacji : 01.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karina Skrońska Biuro Prezesa
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Ziębiński Biuro Prezesa
do góry