Nawigacja

Rejestry, ewidencje i archiwa

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień

L.p.

Data wydania decyzji

Nazwa jednostki

Adres siedziby

Zakres uprawnień

1.

11.01.2016.

Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”

ul. Warszawska 181,
61-055 Poznań

2. 14.07.2016 Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

3. 13.09.2019 Instytut Kolejnictwa ul. Józefa Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
4. 27.12.2016 Signal Cert sp. z o.o.

ul. Świętojerska 5/7,
00-236 Warszawa

5. 21.03.2017 Politechnika Warszawska pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa

Metadane

Data publikacji : 09.03.2016
Data modyfikacji : 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Rafalski DZTI
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry