Nawigacja

Regulacja

Tryb udzielania licencji przewoźnika kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego udziela licencji przewoźnika kolejowego na wniosek przedsiębiorcy, w drodze decyzji administracyjnej (art. 45 w związku z art. 46 ust. 1 i art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia licencji przewoźnika kolejowego w następujący sposób:

  • w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje przedsiębiorstwo o kompletności dokumentów lub występuje o informacje uzupełniające. W wyjątkowych sytuacjach termin ten można wydłużyć o dwa tygodnie, o czym przedsiębiorstwo zostanie poinformowane (art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/171”);
  • po otrzymaniu informacji uzupełniających Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w terminie maksymalnie jednego miesiąca informuje przedsiębiorstwo czy dokumentacja jest kompletna (art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2015/171);
  • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego rozstrzyga w terminie nie dłuższym niż w trzy miesiące od dnia złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego wniosku o udzielenie licencji (art. 47 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym).

Licencje przewoźnika kolejowego mają standardowy format, określony w załącznikach I i II do rozporządzenia 2015/171 (art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2015/171). W załączniku do licencji przewoźnika kolejowego zamieszczane są informacje dotyczące zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej działalności, takie jak kwota, zakres (np. zakres geograficzny lub rodzaje usług) oraz data rozpoczęcia i, w stosownych przypadkach, data wygaśnięcia ubezpieczenia (art. 3 ust. 3 i 6 rozporządzenia 2015/171).

LINK DO DZIAŁU LICENCJA PRZEWOŹNIKA:

https://utk.gov.pl/pl/uslugi/przewoznicy/uslugi-dla-przewoznikow/licencja-przewoznika 

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2017
Data modyfikacji : 20.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Osiadacz Departament Regulacji Rynku Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry