Nawigacja

Projekty UE

Strona znajduje się w archiwum.

Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2017 r.

23.09.2021

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2017 r.”
nr POPT.01.01.00-00-0141/17 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.01.00-00-0141/17-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 14 kwietnia 2017 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:  Wzmocnienie potencjału i utrzymanie na wysokim poziomie jakości zasobów ludzkich UTK poprzez wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników UTK zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu: Projekt przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników UTK zaangażowanych
w realizację polityki spójności.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia - 31 grudnia 2017 r.

Wartość całkowita projektu: 1 169 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 993 650,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 14 kwietnia 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 23.09.2021
Data modyfikacji : 24.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry