Nawigacja

Projekty UE

„Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2021 r.”

08.03.2021

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2021 r.” nr POPT.02.01.00-00-0360/21 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0360/21-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 03 marca 2021 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania ekspertyz.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów wykonania specjalistycznych ekspertyz w zakresie zadań i działalności UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty ekspertyz dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla sektora kolejowego. Efektem projektu będzie usprawnienie procesów realizowanych przez UTK w ramach polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r.

Wartość całkowita projektu: 370 934,26 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 268 000,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 03 marca 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 08.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Frankowski BP
do góry