Nawigacja

Projekty UE

Projekt "Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)"

09.08.2019

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent realizuje projekt „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” na podstawie Umowy nr POIS.05.02.00-00-00043/19 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, zawartej 24 października 2019 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu: Celem projektu jest kształtowanie bezpiecznego, konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego poprzez wyrównywanie poziomu wiedzy i  kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego oraz propagowanie dobrych praktyk.

Cele Projektu będą realizowane poprzez:

  • propagowanie bezpieczeństwa przewozów kolejowych poprzez prowadzenie działań szkoleniowych dedykowanych dla przedstawicieli/pracowników podmiotów rynku kolejowego bezpośrednio odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • ustandaryzowanie wymagań oraz kwalifikacji grupy pracowników UTK, którzy wykonują zadania bezpośrednio związane z weryfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz badaniem infrastruktury kolejowej oraz taboru w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Opis projektu: Projekt „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego” (ABK) to przedsięwzięcie szkoleniowe o ogólnokrajowym zasięgu. Projekt obejmuje głównie organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa kolejowego dla przedstawicieli rynku kolejowego oraz pracowników UTK odpowiedzialnych za badania infrastruktury kolejowej.

Podstawowe zadania Projektu:

  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z obszaru bezpieczeństwa kolejowego dla podmiotów rynku kolejowego,
  • stworzenie profilu kompetencyjnego Inspektora weryfikującego prawidłowość funkcjonowania transportu kolejowego w aspekcie bezpieczeństwa,
  • realizacja programu szkoleniowego dla Inspektorów zgodnie z opracowanym profilem kompetencyjnym,
  • zakup aplikacji do obsługi szkoleń wraz z platformą e-learningową.

Okres realizacji projektu: 01 czerwca 2019 r. - 31 października 2023 r.

Wartość całkowita projektu: 4 011 060,53 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 3 409 401,37 PLN

Data przyznania dofinansowania: 24 października 2019 r.

W ramach systemu realizacji projektów POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Informacje  potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać w szczególności poprzez:

  1.  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
  2. https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Link do strony Projektu.

Metadane

Data publikacji : 09.08.2019
Data modyfikacji : 01.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kubiak Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Frankowski
do góry