Nawigacja

Projekty UE

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2019 r.

25.06.2019

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2019 r.” nr POPT.01.02.00-00-0280/19 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.02.00-00-0280/19-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 04 czerwca 2019 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania szkoleń pracowników UTK zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów szkoleń pracowników UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty specjalistycznych szkoleń w zakresie zagadnień o szczególnym znaczeniu dla sektora kolejowego. Efektem projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w realizację polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia - 31 grudnia 2019 r.

Wartość całkowita projektu: 150 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 127 500,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 04 czerwca 2019 r.

 

Metadane

Data publikacji : 25.06.2019
Data modyfikacji : 18.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Daniel Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry