Nawigacja

Projekty UE

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2019 r.

03.06.2019

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2019 r.” nr POPT.02.01.00-00-0272/19 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0272/19-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 23 maja 2019 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania ekspertyz.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów wykonania specjalistycznych ekspertyz w zakresie zadań i działalności UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty ekspertyz dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla sektora kolejowego. Efektem projektu będzie usprawnienie procesów realizowanych przez UTK w ramach polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu:                              1 stycznia - 31 grudnia 2019 r.

Wartość całkowita projektu:                           551 764,71 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN:      398 650,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania:                   23 maja 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 03.06.2019
Data modyfikacji : 24.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Daniel Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry