Nawigacja

Projekty UE

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2018 r.

27.06.2018

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2018 r.” nr POPT.02.01.00-00-0224/18 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0224/18-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 20 czerwca 2018 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania ekspertyz.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów wykonania specjalistycznych ekspertyz w zakresie zadań i działalności UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty ekspertyz dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla sektora kolejowego. Efektem projektu będzie usprawnienie procesów realizowanych przez UTK w ramach polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia - 31 grudnia 2018 r.

Wartość całkowita projektu: 500 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 361 250,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 20 czerwca 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 27.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry