Nawigacja

Projekty UE

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2018 r.

23.04.2018

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2018 r.” nr POPT.01.01.00-00-0200/18 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.01.00-00-0200/18-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 6 kwietnia 2018 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:  Wzmocnienie potencjału i utrzymanie na wysokim poziomie jakości zasobów ludzkich UTK poprzez wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników UTK zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu: Projekt przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników UTK zaangażowanych
w realizację polityki spójności.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia - 31 grudnia 2018 r.

Wartość całkowita projektu: 1 169 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 993 650,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 6 kwietnia 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 23.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry