Nawigacja

Projekty UE

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wsparcie eksperckie realizacji zadań realizowanych przez UTK

30.06.2017

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie eksperckie realizacji zadań realizowanych przez UTK” nr POPT.02.01.00-00-0162/17 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0162/17-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 23 czerwca 2017 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania ekspertyz.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów wykonania specjalistycznych ekspertyz w zakresie zadań i działalności UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty ekspertyz dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla sektora kolejowego. Efektem projektu będzie usprawnienie procesów realizowanych przez UTK w ramach polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 2 stycznia - 31 grudnia 2017 r.

Wartość całkowita projektu: 390 589,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 282 200,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 23 czerwca 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska Biuro Administracyjno-Finansowe
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry