Nawigacja

Projekty UE

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2017 r.

30.06.2017

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2017 r.” nr POPT.01.02.00-00-0161/17 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.02.00-00-0161/17-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 23 czerwca 2017 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania szkoleń pracowników UTK zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów szkoleń pracowników UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty specjalistycznych szkoleń w zakresie zagadnień o szczególnym znaczeniu dla sektora kolejowego. Efektem projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w realizację polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 2 stycznia - 31 grudnia 2017 r.

Wartość całkowita projektu: 150 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 127 500,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 23 czerwca 2017 r.

 

Metadane

Data publikacji : 30.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska Biuro Administracyjno-Finansowe
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry