Nawigacja

Projekty UE

Kampania Kolejowe ABC

10.04.2017

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent realizuje projekt „Kampania Kolejowe ABC” nr POIS.05.02.00-00-0007/16 na podstawie Umowy nr POIS.05.02.00-00-0007/16-01 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zawartej 05 kwietnia 2017 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu: Propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się na obszarach ruchu kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.

Opis projektu: „Kampania Kolejowe ABC” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu kolejowo-drogowego (dzieci i młodzieży w wieku 4-12 lat) oraz ich nauczycieli i wychowawców.

Działania w ramach Projektu będą realizowane dwutorowo, poprzez:

  • spotkania bezpośrednio z grupami docelowymi w wybranych placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski (zakłada się przeprowadzenie około 700 takich zajęć),
  • wspierającą kampanię informacyjno-edukacyjną w mediach.

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2021 r.

Wartość całkowita projektu: 27 630 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 23 485 500,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 05 kwietnia 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 10.04.2017
Data modyfikacji : 31.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska Biuro Administracyjno-Finansowe
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry