Nawigacja

Projekty UE

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego 2016 r.

19.01.2017

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego 2016 r.” nr POPT.01.02.00-00-0118/16 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.02.00-00-0118/16-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 29 grudnia 2016 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania szkoleń pracowników UTK zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów szkoleń pracowników UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty specjalistycznych szkoleń w zakresie zagadnień o szczególnym znaczeniu dla sektora kolejowego. Efektem projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w realizację polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 5 września - 31 grudnia 2016 r.

Wartość całkowita projektu: 94 241,46 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 80 105,24 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 29 grudnia 2016 r.

 

Metadane

Data publikacji : 19.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska Biuro Administracyjno-Finansowe
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry