Nawigacja

Projekty UE

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wsparcie realizacji zadań realizowanych przez UTK poprzez działalność ekspercką i tłumaczenia w 2016 r.

19.01.2017

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie realizacji zadań realizowanych przez UTK poprzez działalność ekspercką i tłumaczenia w 2016 r.”

nr POPT.02.01.00-00-0119/16 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0119/16-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 29 grudnia 2016 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania ekspertyz i tłumaczenia.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów wykonania tłumaczeń i specjalistycznych ekspertyz w zakresie zadań i działalności UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty ekspertyz dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla sektora kolejowego. Efektem projektu będzie usprawnienie procesów realizowanych przez UTK w ramach polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 19 sierpnia - 31 grudnia 2016 r.

Wartość całkowita projektu: 467 774,54 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 337 967,10 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 29 grudnia 2016 r.

Metadane

Data publikacji : 19.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska Biuro Administracyjno-Finansowe
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry