Nawigacja

Projekty UE

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój narzędzi informatycznych i działalności eksperckiej w 2015 r.

19.01.2017

Urząd T

ransportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój narzędzi informatycznych i działalności eksperckiej w 2015 r.” nr POPT.02.01.00-00-045/15 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0045/15-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 30 grudnia 2015 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania narzędzi informatycznych, ekspertyz oraz tłumaczeń.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów rozwoju systemu informatycznego oraz wykonania specjalistycznych ekspertyz w zakresie zadań i działalności UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty opracowania formularzy elektronicznych w zakresie prowadzonych przez UTK postępowań administracyjnych oraz przygotowania ekspertyz dotyczących zagadnień z zakresu dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego. Efektem projektu będzie usprawnienie procesów realizowanych przez UTK w ramach polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 września - 31 grudnia 2015 r.

Wartość całkowita projektu: 138 197,22 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 117 467,63 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 30 grudnia 2015 r.

Metadane

Data publikacji : 19.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska Biuro Administracyjno-Finansowe
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry