Nawigacja

Projekty UE

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego i narzędzi obsługi administracyjnej w 2015 r.

19.01.2017

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego i narzędzi obsługi administracyjnej w 2015 r.” nr POPT.01.02.00-00-0031/15 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.02.00-00-0031/15-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 23 grudnia 2015 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania szkoleń oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników UTK zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów szkoleń pracowników UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty specjalistycznych szkoleń z zakresu zagadnień dotyczących procesu certyfikacji podmiotów sektora kolejowego. Ponadto, dofinansowane zostanie wyposażenie stanowisk pracy, w tym w szczególności komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych. Efektem projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 października - 31 grudnia 2015 r.

Wartość całkowita projektu: 122 881,86 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 104 449,58 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 23 grudnia 2015 r.

Metadane

Data publikacji : 19.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska Biuro Administracyjno-Finansowe
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry