Nawigacja

Projekty UE

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie pracowników w 2016 r.

19.01.2017

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie pracowników w 2016 r.” nr POPT.01.01.00-00-0090/16 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.01.00-00-0090/16-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 8 lipca 2016 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału i utrzymanie na wysokim poziomie jakości zasobów ludzkich UTK poprzez wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników UTK zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 20 pracowników UTK zaangażowanych w realizację polityki spójności. Efektem projektu będzie utrzymanie zasobu kadrowego w liczbie 10 etatów na potrzeby realizacji ww. zadań UTK.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r.

Wartość całkowita projektu: 1 054 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 895 900,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 8 lipca 2016 r.

Metadane

Data publikacji : 19.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Połaska Biuro Administracyjno-Finansowe
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry