Nawigacja

Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach w 2021 r.

13.07.2022

Zgodnie z art. 14 ustawy o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) przedstawiamy zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia

Umieszczenie sygnalizatorów ostrzegawczych na przejazdach kolejowo - drogowych

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję

Zamontowanie monitoringu oraz systemów termonowyzjnych w okolicach posterunków odgałęźnych

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję

Wyłączenie trakcji pod mostami, widuktami, kładkami dla mieszych itp.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję

Umieszczenie sygnalizacji oraz atrap systemu monitoringu

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję

Wprowadzenie ograniczenia prędkości na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych oraz sygnalizacji dzwiękowej przed przejazdem

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję

Zamontowanie czujek postoju przed przejazdem kolejowo-drowgowym, umieszczenie ogrodzenia zapobiegającego przechodzenia w miejscach niebezpiecznych, wyposażenie maszynistów w lornetki oraz zapewnienie im dostępu od toalety na każdym przystanku kolejowym

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję

Zobowiązanie przewoźników kolejowych do prowadzenia ewidencji wykonanej pracy eksploatacyjnej w rozbiciu na: pracę eksploatacyjną i pacę przewozową - realizowaną pojazdami kolejowymi i pracę eksploatacyjną i pacę przewozową w transportem autobusowym w formie zastępczej komunikacji autobusowej.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję

Umieszczenie czujników zajętości torów i jego kierunku, poszerzenie objętości świateł czołowych w pojazdach szynowych

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję

Umożliwienie poruszania się pociągu w obu kierunkach na jednym torze

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję

Przymocowanie piktogramów do szyb z informacją o m. in. zakazie wsiadania i wysiadania po sygnale, zakazie wsiadania i wysiadania podczas otwierania i zamykania drzwi, gdy nie zostaną całkowicie otworzone, zakazie wymijania pasażerów łącznie wchodzących i wychodzących danymi drzwiami

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję

 

Metadane

Data publikacji : 13.07.2022
Data modyfikacji : 13.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karina Skrońska Departament Obsługi Prawnej
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Ziębiński Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Ziębiński
do góry