Nawigacja

Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach w 2017 r.

28.06.2018

Zgodnie z art. 14 ustawy o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) przedstawiamy zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia

1

Petycja o podjęcie prac mających na celu przyjęcie jednolitej interpretacji zapisów umowy ADR oraz regulaminu RID a także ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych w zakresie odpowiedzialności nadawcy, pakującego i załadowcy.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na petycję.

2

Petycja ws. bezpieczeństwa, monitoringu oraz poprawy komfortu podróżnych.

Odpowiedź została udzielona mailowo (zgodnie z oczekiwaniami)

Metadane

Data publikacji : 28.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Lewko Departament Obsługi Prawnej
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry