Nawigacja

Majątek

Majątek Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie danych zawartych w bilansie za 2016 r.

AKTYWA

Wartość netto w tys. zł na koniec roku

A. AKTYWA TRWAŁE

3963

I.  Wartości niematerialne i prawne

1064

II. Rzeczowe aktywa trwałe

2899

  1. Środki trwałe

2899

   1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

1469

   1.4. Środki transportu

684

   1.5. Inne środki trwałe

746

  2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

-

B. AKTYWA OBROTOWE

2642

II. Należności krótkoterminowe

2453

III. Środki pieniężne

189

SUMA AKTYWÓW

6605

 

Metadane

Data publikacji : 22.08.2007
Data modyfikacji : 11.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Walentynowicz Główny Księgowy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Partyka Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry