Nawigacja

Lista Prezesa UTK - Archiwum

Prezes UTK publikuje listę właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, gdy:

  1. w TSI, w szczególności dotyczących punktów otwartych, nie ujęto wszystkich aspektów zasadniczych wymagań systemu kolei;
  2. została wydana decyzja o przyznaniu odstępstwa od obowiązku stosowania TSI;
  3. zachodzi szczególny przypadek zdefiniowany w TSI;
  4. wykonuje się ocenę zgodności technicznej między pojazdem kolejowym a siecią kolejową;
  5. typy urządzeń i typy budowli nie zostały ujęte we właściwej TSI jako składniki interoperacyjności;
  6. sieci kolejowe albo ich części oraz pojazdy kolejowe nie są objęte obowiązkiem stosowania TSI;
  7. zachodzi pilna potrzeba przywrócenia lub utrzymania ruchu kolejowego po wypadku, klęsce żywiołowej lub w innych sytuacjach nadzwyczajnych.

Wcześniejsze wersje "Listy Prezesa UTK" są dostępne pod przyciskiem Archiwum.

do góry