Nawigacja

Lista Prezesa UTK

05.11.2021

Prezes UTK publikuje listę właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, gdy:
  1. w TSI, w szczególności dotyczących punktów otwartych, nie ujęto wszystkich aspektów zasadniczych wymagań systemu kolei;
  2. została wydana decyzja o przyznaniu odstępstwa od obowiązku stosowania TSI;
  3. zachodzi szczególny przypadek zdefiniowany w TSI;
  4. wykonuje się ocenę zgodności technicznej między pojazdem kolejowym a siecią kolejową;
  5. typy urządzeń i typy budowli nie zostały ujęte we właściwej TSI jako składniki interoperacyjności;
  6. sieci kolejowe albo ich części oraz pojazdy kolejowe nie są objęte obowiązkiem stosowania TSI;
  7. zachodzi pilna potrzeba przywrócenia lub utrzymania ruchu kolejowego po wypadku, klęsce żywiołowej lub w innych sytuacjach nadzwyczajnych.

Metadane

Data publikacji : 05.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry