Nawigacja

Licencjonowanie

Tryb udzielania licencji przewoźnika kolejowego

12.01.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego udziela licencji przewoźnika kolejowego na pisemny wniosek przedsiębiorcy, w drodze decyzji administracyjnej (art. 45 w związku z art. 48 ust. 1 i art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia licencji przewoźnika kolejowego w następujący sposób:

  • w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje przedsiębiorstwo o kompletności dokumentów lub występuje o informacje uzupełniające. W wyjątkowych sytuacjach termin ten można wydłużyć o dwa tygodnie, o czym przedsiębiorstwo zostanie poinformowane (art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, zwanego dalej „rozporządzeniem KE”);
  • po otrzymaniu informacji uzupełniających Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w terminie maksymalnie jednego miesiąca informuje przedsiębiorstwo czy dokumentacja jest kompletna (art. 7 ust. 1 rozporządzenia KE);
  • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego rozstrzyga w terminie nie dłuższym niż w trzy miesiące po przedłożeniu wszystkich istotnych informacji (art. 25 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego).

Licencje przewoźnika kolejowego mają standardowy format, określony w załącznikach I i II do rozporządzenia KE (art. 3 ust. 1 rozporządzenia KE). W załączniku do licencji przewoźnika kolejowego zamieszczane są informacje dotyczące zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej działalności, takie jak kwota, zakres (np. zakres geograficzny lub rodzaje usług) oraz data rozpoczęcia i wygaśnięcia ubezpieczenia (art. 3 ust. 3 i 6 rozporządzenia KE).

Licencję przewoźnika kolejowego wydaje się na czas nieokreślony (art. 43 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym).

Link do działu Usługi dla przewożników kolejowych

Metadane

Data publikacji : 12.01.2017
Data modyfikacji : 21.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Kozłowska Departament Regulacji Rynku Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry