Nawigacja

Informacja publiczna

Zasady wykorzystania materiałów UTK

Co do zasady materiały tworzone przez Urzędy nie są przedmiotem prawa autorskiego. Mówi o tym art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Należy przyjąć, że do tej kategorii należą wszystkie teksty, tabele, wykresy, zestawienia itp. opublikowane przez urząd w każdej formie, w szczególności na serwerze utk.gov.pl i w subdomenach oraz przygotowane przez pracowników urzędu w ramach ich obowiązków służbowych. Korzystanie z tych danych nie wymaga uzyskania żadnej zgody czy licencji, niemniej w kategorii dobrych praktyk należy uznać każdorazowe powołanie się na źródło.

Nieco inaczej wygląda sprawa z materiałami graficznymi, fotografiami, filmami czy materiałami audio opublikowanymi na stronach WWW czy w publikacjach drukowanych Urzędu. Tu korzystamy z różnych źródeł, na różnych licencjach. Część z nich (np. zdjęcia infrastruktury kolejowej otrzymane od inspektorów Oddziałów Terenowych Urzędu) jest materiałem urzędowym, część to licencje typu „open” pozwalające na swobodne kopiowanie i publikowanie, część wymaga tzw. „uznania autorstwa” czyli wskazania pochodzenia.

Są też przedmioty prawa autorskiego licencjonowane bezpośrednio dla Urzędu, z prawem do wykorzystania wewnątrz urzędu czy również na zewnątrz, ale jedynie na serwerach UTK. Przykładem takiego rozwiązania jest mapa obiektów infrastruktury usługowej i bocznic kolejowych.

W przypadku prawa do publikacji wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, udostępniane są nam zdjęcia z prawem do publikacji jedynie na własne potrzeby.

Reasumując, korzystanie z materiałów tekstowych i danych przygotowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, ich kopiowanie i publikacja nie wymaga otrzymania uprzedniej zgody. Są to materiały urzędowe w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim. W przypadku pozostałych materiałów, w tym ze zrzutów ekranu stron WWW, zalecany jest kontakt z Urzędem, ze wskazaniem konkretnego materiału w celu potwierdzenia braku zastrzeżeń licencyjnych czy innych wynikających z umów czy bezpośrednio z ustawy o prawie autorskim.

Przy ponownym wykorzystaniu materiałów należących do Urzędu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona należy zachować warunki dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej zgodnie z powyższą ustawą. Szczegółowy opis warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego można znaleźć również na stronie BIP Urzędu.

 

Metadane

Data publikacji : 11.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry