Nawigacja

Antykorupcja

Urząd Transportu Kolejowego od wielu lat podejmuje aktywne działania w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów.

W związku z tym, wszelkie zachowania o charakterze korupcyjnym lub też naruszające zasady etyki urzędnika, a dotyczące funkcjonowania Urzędu Transportu Kolejowego oraz zatrudnionych w nim pracowników, można zgłaszać za pomocą adresu mailowego utk@utk.gov.pl.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie nie może mieć na celu wyłączenie szykanowania lub dyskredytowania kogokolwiek, w szczególności gdy jego podstawę stanowią informacje wątpliwe lub niesprawdzone czy też jedynie pogłoski. Dlatego też zgłoszenie powinno zawierać wyczerpujący opis zaistniałej sytuacji, najlepiej z przedstawieniem dowodów.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa zgłoszenie takie, wraz z danymi osoby zgłaszającej, zostanie przekazane organom ścigania.

Metadane

Data publikacji : 06.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Trochym Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry